XinXian Inn Hotel / penda

135


© Xia Zhi
  • Architects: Penda
  • Location: Chaoyangmen S Alley, Dongcheng, Beijing, China
  • Design Team: Chris Precht, Dayong Sun, Jing Wang, Yu Zizhi Li Pengchong, Wen Xu, Mingxue Sun
  • …read more

    From:: Arch Daily